Bidens vurpa väcker frågan: Behöver USA nya händer på styret?