Det svenska judehatet är ett gissel. Vi måste reagera lika skarpt oavsett varifrån det kommer.