Problemet i trafiken är inte ”cyklister” eller ”bilister” utan vissa individers beteende.