Det är en välsignelse att bli alltmer osynlig med åldern.