Omtalade ”Göteborgsbacken” igenkorkad • ”Trodde trafiken hade börjat flyta igen.”