Frågan ställs i Frankrike efter ett avslöjande om misstänkt grovt tjänstefel.