På några års sikt kan det öppna för en folkomröstning om en återförening med Irland.