Nationell samling lägger in en misstroendeförklaring. Och proteströrelsen ser ut att radikaliseras.