Så ska han ena Frankrike och ge landet mer framtidstro.