När en tågbro kollapsar bara nio år efter invigningen leder det ofrånkomligen till misstankar om utbredd korruption och byggfusk.