Man kunde kanske vänta sig att vänstern i USA unisont skulle ta avstånd från Trump och allt han står för. Så är inte fallet, skriver Erik Åsard.