Efter frisläppandet av den amerikanske pastorn Andrew Brunson tackar Donald Trump den turkiske presidenten Erdogan. Trump skriver också att USA:s tacksamhet kan leda till ”goda, kanske fantastiska” relationer mellan länderna. Erdogans svar till Trump är att de turkiska domarna är ”självständiga”.