På två månader har ett helt bestånd av en viss typ av sjöbörre dött i Akabaviken. Nu äventyras även korallerna menar forskare vid Tel Avivs universitet. – Det som oroar mig mest är att vi nu har en väldigt snäv tidsram för att göra något, säger forskningsledare Omri Bronstein.