Eon Energidistribution AB måste betala sammanlagt 284 400 kronor till länsstyrelsen i Kalmar och staten efter att ha förstört fornlämningar i samband med kabelgrävningar, rapporterar SVT Småland.