Företag som byggde i rasområdet fick kontrollera sina egna arbeten.