Att många inte hämtar upp sina beställda självtester för covid-19 är ett problem för Region Kalmar. Pär Johansson från Oskarshamn är en av dem som inte lyckades hämta ut sitt test.