Efter kritiken har regeringen omarbetat migrationslagstiftningen och presenterat nytt förslag.