Psykologen: Ofrivillig ensamhet skadar oss i grunden • Så kan du hjälpa.