Många har känt sig ensamma under pandemin enligt Folkhälsomyndighetens enkät, Hälsa på lika villkor. Störst andel ensamma fanns i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, där nära var tredje upplevde att ensamheten var besvärande. – Jag är inte överraskad, säger Kim Jansson, ordföranden i Mälardalens studentkår.