Vilken dag kan passa bättre för kungen att besöka Linköping än den 25:e – dagen då alla får lov att vara Kung enligt Magnus Ugglas gamla dänga. Vi frågade de flaggviftande Linköpingsborna vad de skulle göra om de var kung för en dag.