Växjö kommun reagerar starkt på att deras modersmålslärare Nazish Bano inte kan söka arbetstillstånd från Sverige eftersom Migrationsverket inte räknar det som ett bristyrke. Grundskollärare är däremot med på listan över bristyrken, och Nazishs chef menar att hon borde räknas som en sådan. – En grundskollärare kan ha en inriktning mot matte, no, idrott eller till exempel modersmål. Allting är...