Engelska skolans elever i Södertälje har tidigare utfört sina gymnastiklektioner i andra skolors hallar. Men under torsdagen invigdes skolans nya idrottshall.