Regeringen behöver tänka om efter den senaste tidens nederlag i riksdagen.