Karolina Ollermark skriver om hur det kändes att få diagnosen.