Jönköpings län når bara ett av de 14 miljökvalitetsmål som finns för länet. – Det är bekymmersamt och problematiskt, framförallt för kommande generationer, säger Catarina Kristensson, chef för enheten för ekologisk hållbarhet på länsstyrelsen i Jönköping.