Europeiska smittskyddsmyndigheten uppmärksammar den positiva coronautvecklingen på Åland och grönmarkerar ögruppen – som enda plats i Norden. Smittskyddsansvarig Tora Woivalin tror att en fungerande smittspårning är nyckeln.– Det har vi jobbat hårt med här på Åland.