Planerar du att vänta på bussen i regn? Då kan det bli en blötare upplevelse än vanligt. 107 busskurer i Uppsala kommun kommer nämligen att försvinna inom kort. – Vi förstår att det kan skapa missnöje, men vi kommer naturligtvis att försöka ersätta så många som möjligt av dem, säger Dennis Solid, chef för infrastrukturenheten vid Region Uppsala.