Bränderna kring Sala i juni i år ska betraktas som en enda räddningsinsats trots att det brann på tre olika ställen. Det har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat.