Så ser två 18-åringar på sociala medier • ”Jämför mig med folk i min bekantskapskrets.”