Särskilda utredaren Katarina Nyström om precisionsmedicin och sekundäranvändning av hälsodata.