Candida auris exempel på ett allvarligt hälsohot: läkemedelsresistenta bakterier.