Ökningen av Candida auris förkroppsligar ett allvarligt och växande hälsohot: läkemedelsresistenta bakterier.