Skolverket: ”Lärarna måste använda sig av annat underlag.”