Skott och kraftig explosion i Helsingborg i natt • Oklart om händelserna har samband.