Läkarförbundet och Vårdförbundet: Det är inte bara pandemin som pressar sjukvården, problemet är större än så.