I över ett år var en hel enhet vid socialförvaltningen i Pajala utan fast anställd personal. Under en period har allt från socialchef till handläggare varit konsulter.