Till veckoslutet är det åter dags för Kulturnatten i Norrköping. En programpunkt kallas Sinfonia Volante och innehåller bland annat en flygande slagverkare och en flygande trombonist.