En tredjedel av alla covidpatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset behöver egentligen sjukvård för andra tillstånd. Den andelen har ökat den senaste tiden, säger överläkare Tobias Carlson som leder pandemiarbetet på SU. Enligt honom är situationen på sjukhuset ansträngd, med låg bemanning och ökat inflöde av covidsmittade. – Den akuta vården måste vi klara av. Det finns ju inte...