Ingen av de stulna föremålen har påträffats, skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida.