Man allvarligt skadad efter skott mot överkroppen.