Efter flera år fick hon stöd – ”som att få en helt ny verktygslåda”.