Efter flera år fick hon stöd för emotionell instabilitet • ”Som att få en helt ny verktygslåda.”