Om inte en Emma Molin hade gått med på att byta plats på flygplanet, hade det här programmet sett annorlunda ut. Då kanske det haft ett lite mer tydligt tema.