Attitydförändringarna i vår relation till naturen hör till en av samtidens allra största.