Abortdebatten lever än och ett kommunistparti går starkt framåt i opinionen.