Man måste försöka stå upp för sig själv – och sin rätt.