Iran har mullrat många gånger förr utan att agera.