SSU:aren Emil Nordfjell från Örnsköldsvik fick igenom sin kongressmotion om att lagen om restriktivitet för homosexuella att få ge blod måste ses över och ändras.