Allt talar för att åldersgränsen för när barn bör vaccineras mot covid-19 sänks. Snart kommer så små barn som 5-åringar erbjudas vaccin, även i Sverige.