Allt talar för att åldersgränsen för när barn bör erbjudas vaccin mot covid-19 sänks inom kort. EMA vill att så små barn som 5-åringar ska erbjudas vaccin, även i Sverige.